ผลงานการสักคิ้ว3มิติ 6มิติของเรา


สักคิ้ว6มิติ สร้างเสน่ห์ เสริมโหวงเฮ้ง


  

free hit counter
 

หน้าแรก ลบคิ้ว

การลบรอยสักคิ้ว 3 มิติ และ 6 มิติ

ลบคิ้ว 3 มิติ และ 6 มิติ

      ปัจจุบันการสักเป็นที่นิยมทำกันมาก ไม่โดยเฉพาะแต่ในผู้ใหญ่ที่นิยมสักคิ้ว เดี๋ยวนี้สาววัยทำงาน หรือแม้กระทั่งนักเรียน นักนักศึกษา ก็นิยม และหันมาสนใจ การสักคิ้ว 3 มิติและเพ้นท์คิ้ว 3 มิต เฉพาะในคนที่คิ้วบางก็สักคิ้วเพื่อให้ดูหนาสวยงาม และได้รูปทรงที่สวยงามมากขึ้น ซึ่งบางคนทำแล้วก็ได้สวยงามดั่งใจ แต่บางคนทำแล้วไม่สวยดังที่ได้คาดหวังเอาไว้ ทั้งนี้การสักที่ได้รูปทรงสวยงามก็ขึ้นกับประสบการณ์ของคนสักด้วย

ดังนั้น การสักคิ้ว 3 มิติ ควรต้องเลือกผู้สักที่มีประสบการณ์ และได้พูดคุยกันถึงรูปร่างคิ้วที่เราต้องการรวมถึงสีที่เราชอบด้วย นอกจากนี้การสักคิ้ว ต้องคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสักด้วย  เพราะการสักที่ไม่สะอาดนำไปสู่การติดเชื้อต่างๆ ได้  รอยสักคิ้วที่ไม่สวยดั่งใจ ซึ่งอาจเป็นรูปทรงไม่สวยหรือสีไม่ถูกใจ

 ปัจจุบันสามารถลบออกได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่ต้องเป็นการลบรอยสักที่ถูกวิธี บางคนไปลบออกโดยใช้น้ำยาหรือสารเคมีลบ หรือบางคนเอามีดกรีด ๆ เอาสีรอยสักออก ซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้เกิดรอยแผลเป็นถาวรได้ บางคนไปลบรอยสักคิ้วแล้วสักอันใหม่ขึ้นมา แต่รอยสักคิ้วอันเก่าที่ลบออกเหลือเป็นรอยแผลเป็น ทำให้เห็นรอยสักคิ้ว 2 เส้น ซึ่งทำให้ดูไม่สวยงาม

เมื่อเกิดรอยแผลเป็นที่คิ้วแล้วมักเป็นถาวรไม่สามารถแก้ไขได้ การลบรอยสักคิ้วและขอบตาถาวรที่ถูกต้องควรต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแพทย์จะใช้เลเซอร์ชนิดที่กำจัดเฉพาะเม็ดสีของรอยสักเพียงอย่างเดียว จึงไม่ทำให้เกิดรอยแผลเป็น ขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากเพียงทายาชาบริเวณที่จะลบรอยสัก แล้วใช้เลเซอร์ยิงลงบนรอยสัก 
แต่ถ้าเป็นรอยสักที่ขอบตาจะต้องมีการใส่เลนต์ในตา เพื่อป้องกันแสดงเลเซอร์เข้าตาไว้ก่อน แล้วจึงทำการยิงเลเซอร์ได้ เมื่อยิงเลเซอร์แล้ว บริเวณที่เป็นรอยสักก็จะตกเป็นสะเก็ดสีดำเป็นอยู่ ประมาณ 1 สัปดาห์ สะเก็ดก็จะหลุดออกก็จะเห็นว่าสีของรอยสักจางลงหรือหายไป

การลบรอยสักด้วยเลเซอร์บางคนก็ลบครั้งเดียวแล้วหมดไปเลย แต่บางคนก็อาจต้องทำเลเซอร์ หลายครั้งสีจึงจะหมด ทั้งนี้ขึ้นกับความลึกของรอยสักแล้วขึ้นกับสีที่สักด้วย เช่น รอยสักสีเขียวอาจลบยากกว่าสีดำ จึงต้องทำหลายครั้ง เป็นต้น